LENNART

Cellosolist och kammarmusiker med stor musikalisk bredd. Efter att ha studerat cello för Åke Ekström kom Lennart som 15-åring in på musikhögskolans musikerlinje i Göteborg och studerade för Maja Vogl.  Efter att ha spelat i Norrlandsoperan och vikarierat i symfoniorkestrar landade han i den fasta musikerensemblen på Angeredsteatern.


I arbetet ingick även uppgifterna att komponera och arrangera. I denna kreativa miljö gavs utrymme för att utforska cellons möjligheter och Lennart utvecklade den unika spelstil som blivit ett signum för Esborn Duo. I Lennarts arrangemang blir cellon såväl en andra soloröst, som en ackompanjerande gitarr eller en hel orkester. 


Han har även en bakgrund inom körmusik, som ledare för ungdomskörer, sånggrupper och projektkören Angelus och som sångare,i bland annat sånggruppen Tonvikt. 


Lennart skriver både egna sånger och i samarbete med andra, ofta i sceniska projekt. Han tillfrågas regelbundet om att skriva kör- och stråkarrangemang i olika sammanhang. Lennart är musiker och legitimerad lärare i musik.

MONICA

Monica har en omtyckt och omfångsrik soloröst som rör sig fritt mellan musikens olika genrer. I bagaget har hon bland annat tio år i showgruppen Spader Dam och Göteborgs Symfoniska Kör. Ett inhopp som korrekturläsare på tidskriften Trots Allt ledde till att hon var med om redaktionens digitalisering. Därmed inleddes hennes professionella karriär som skribent. För Trots Allt skrev hon kulturreportage. 


Det blev också startskottet för en resa i digitaliseringens tjänst där hon varit verksam inom utbildningssektorn som IKT-samordnare, Utvecklingsledare IKT och konsult. Hon har också skrivit regelbundet om IKT-frågor för olika tidskrifter, bland annat Ifous och DIU. 


Monica anlitas som manusförfattare och regissör i konstnärliga projekt. Hon har under 13 år varit konstnärlig ledare för nyskrivna musikföreställningar i Christinae kyrka under Lights in Alingsås och i 20 år varit en av ledarna för projektkören Angelus. Monica är legitimerad lärare, journalist och präst.

ESBORN DUO - Cello and Voice

”I 20 år har vi gett konserter och underhållit. Att framföra musik med endast en cello och en sångröst innebär både en begränsning och en rikedom. Det har därför varit både en stor glädje och utmaning att forma arrangemangen på vårt eget personliga sätt. Cellon sägs vara det instrument som mest liknar den mänskliga rösten. I vår musik får dessa båda röster mötas.”


Med sin musikaliska utstrålning och sina reflektioner om livets allvar och lek uppskattas Esborn Duo i de mest skiftande sammanhang.