DJEMBE

Att spela djembe-trumma  tillsammans är en upplevelse. Både trummans rika omfång och att man kan spela tillsammans vare sig man är nybörjare eller på en mer avancerad nivå har gjort att den har blivit väldigt populär också på våra breddgrader. Lennart och Monica kom genom vänortsarbetet mellan Alingsås och byn Kartong i Gambia, där Monica var ordförande, i kontakt med de västafrikanska rytmerna. De ger kurser och workshops i djembespel på skolor, arbetsplatser, personalfester m.m. och har också jobbat med att utveckla församlingssången i olika kyrkor.


Vi erbjuder:
Djembe workshop - Inslag på kursdag/personalfest (1-2 timmar)

Vi har med oss 10-15 djembetrummor. Under passet lär vi ut några olika rytmer som vi spelar tillsammans. Samarbete och gemenskap blir tydligt. Alla kan vara med - inga förkunskaper krävs. 


Djemberytmer i kyrkan - Halv-/heldag (eller två tillfällen)
Vi lär oss spela några djemberytmer och förbereder sedan några sånger eller psalmer inför en gudstjänst. 


I häftet - DJEMBERYTMER –  har Lennart sammanställt ett antal rytmer med instruktioner, noter och ordramsor. Det finns också inspelningar att öva och spela till.