Kairabe – sjung i kör och spela djembetrumma

Bild 6img_7841

”Mitt möte med Afrika – människor, möten, skratt och rytmer har resulterat i ett antal sånger till musikprojektet ”Light AlaKart” i Gambia 2007 där en grupp svenska och gambiska ungdomar deltog. Under hösten 2008 utökades antalet sånger och resulterade i körprojektet Circle Of Light där vår kör Angelus samarbetade med tre olika körer i Alingsås och gjorde åtta konserter. Sångerna handlar om mötet, oss människor emellan och innehåller både flerstämmighet och kokande rytmer. Inspirerade av dessa projekt vill esbornduo – Monica och jag – dela med oss av dessa sånger.

Vi gör ofta konsertprogram, med vår kombination cello och sång, i olika kyrkor men har också djembekurser och inspirationsdagar med bl.a. konfirmandgrupper, körer och personalgrupper. Vår tanke är att kombinera detta i ett nytt projekt:

Kairabe – sjung och spela djembetrumma
där vi vänder oss till körer, permanenta eller mer tillfälliga. Vi möts och övar in de nya sångerna.Vi håller också i en workshop då vi provar på djembespel tillsammans. Resultatet framförs vid en konsert/musikgudstjänst där vi själva också står för en egen del.

Lennart och Monica Esborn är engagerade i det vänortsutbyte som Alingsås sen många år har med byn Kartong i Gambia. De delar med sig av tankar, erfarenheter och inte minst trumrytmer som bokstavligt talat känns i hela kroppen. De har under flera år haft djembekurser och inspirationsdagar i många olika sammanhang.

Lennart och Monica Esborn är båda musiker, pedagoger och körledare med många strängar på sin lyra. Lennart är cellist och undervisar i olika musikämnen på Alströmergymnasiet i Alingsås.
Lennart har en bakgrund som teatermusiker med mångårig erfarenhet från bl a Angeredsteatern och Folkteatern i Göteborg. Monica är sångerska och har jobbat i skolans värld i 15 år. Hon har varit IKT-samordnare i Alingsås kommun, är skribent i olika tidskrifter, har utbildat sig till präst. Hon har arbetat som projektledare i Göteborgs stift och är nu församlingspräst i Borås Caroli. Lennart och Monica gör konserter och underhållningsprogram som – Esborn Duo – med den något annorlunda sättningen cello och sång,

Förslag på upplägg
Tillfälle 1 (er ordinarie övningstid/3 timmar en lördag)
– Vi har med oss 10-20 djembetrummor och håller i en workshop på ca en timme.
– Vi leder en sångrepetition med 3-4 sånger på ca en och en halv timme (sångerna har kören fått på noter i god tid innan tillsammans med en cd.)

Tillfälle 2 (söndag)
– Vi repeterar sångerna och rytmerna och framför dessa på en musikgudstjänst/konserten.
– Musikgudstjänsten/konserten innehåller 3-4 körsångerna, några sånger med Esborn Duo och de djemberytmer vi övat. (Dessa kan med fördel även användas till den gemensamma psalmsången i gudstjänsten).

Esbornduo svartvit

Pris
Efter överenskommelse.

Esborn Duo AB

Gäsenegatan 1A
441 51 Alingsås
Tel. 0708-812475
e-post: lennart@esbornduo.se