Stilla

Esbornduo har genom en stor repertoar med musik som öppnar för eftertanke och reflektion. Eller bara för att njuta av. Duo och instrumental solocello blandas i lämplig mix.

  • Bach
  • Så skimrande var aldrig havet
  • Tillägnan
  • Duke Ellington
  • Come Sunday
  • My Love
  • Tjajkovskij
  • Grieg
  • Summertime

…är bara några exempel…