Mingel

Esbornduo skapar en välkomnande stämning när folket kommer in i lokalen – eller vid samlingen utomhus. Duo och instrumental solocello blandas i lämplig mix – gärna utifrån önskemål.

All of me
American songbook
Bach
Monicas vals
Mozart
Singin in the rain
Straussvalser
Så skimrande var aldrig havet
Tea for two

…är exempel på sådant vi gjort…