Klassiskt

Esbornduo sätter gärna ihop ett program med mer klassisk inriktning. Duo och instrumental solocello blandas i lämplig mix – gärna utifrån önskemål.

Alfvén
Bach
Bernstein
Grieg
Händel
Tjajkovskij
Villa-Lobos
Mozart
Pettersson-Berger