Konsert

Esborn_0500

Konsert

Esbornduo har under femton år gjort över 130 konserter i olika kyrkor. Konsertprogrammen innehåller rikt varierad musik och sammanflätas med texter och funderingar.
Våra senaste konsertprogram heter ”Sånger till dig” ”Alice in Wonderland” och ”Fantasy”

Övriga program