Erbjuder

Konsert

Esbornduo har under femton år gjort över 130 konserter i olika kyrkor. Konsertprogrammen innehåller rikt varierad musik och sammanflätas med texter och funderingar.
Våra senaste konsertprogram heter ”Sånger till dig” och ”Alice in Wonderland”.

Övriga program